RSS

Tag Archives: inklúzia

INKLÚZIA – z pohľadu obyčajnej učky

INKLÚZIA – z pohľadu obyčajnej učky

V prvom rade chápeme inklúziu ako právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.“

„Ide najmä o naplnenie základného práva všetkých ľudí ku kvalitnému vzdelaniu a rovnaký prístup k výchovno-vzdelávacím potrebám. Je nevyhnutné aby aj znevýhodnené deti mali rovnaké právo na vzdelanie ako ostatné deti. Právo na vzdelanie je…  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Inkluz%C3%ADvne_vzdel%C3%A1vanie#cite_note-14

Predstavte si tri situácie. Read the rest of this entry »

Advertisement
 
Jeden komentár

Posted by na 13/03/2013 in Nezaradené

 

Značky: , ,